Dagsorden

Generalforsamling i Dansk Smerteforum 2017

27. april 2017, klokken 17.45

Rensburggade 14, 9000 Ålborg

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremsendte forslag

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det følgende år

7. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år

8. Evt. valg af formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af revisorer

11. Evt. valg af udvalgsmedlemmer

12. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

På Bestyrelsens vegne

Gitte Handberg, formand

Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

Seneste nyt

For medlemmer:
Du kan betale kontingent og rette dine kontaktoplys-ninger direkte online:
 Medlemsadministration