DSFS

Dansk Selskab for Sårheling (DSFS)

Sårproblemer og deres håndtering har gennem tiderne været et lavstatusområde. Årsagerne til dette kan være mange, men problemernes ofte meget kroniske karakter medfører, at ophelingen kan være langvarig og undertiden umulig.

I 1980erne kom der en stigende fokus på sårområdet, idet der i dette tidsrum kom ny viden på området, bl.a. i Sverige og Danmark blev produceret en række doktordisputatser om sårheling, der havde et eksperimentelt grundlag, men pegede på kliniske problemstillinger. Ligeledes øgedes antallet af kliniske arbejder, der pegede på, at patienter med sår ikke blot var ressourcekrævende, men at sår også medførte en drastisk nedsættelse af livskvaliteten hos mange af disse patienter.
Dette medførte en stigende forståelse for sårpatientens problemer og har de seneste år resulteret i en øget udvikling på dette forsømte område.

 Website

Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

Seneste nyt

For medlemmer:
Du kan betale kontingent og rette dine kontaktoplys-ninger direkte online:
 Medlemsadministration