Uddannelse

  • Aalborg Universitet tilbyder en 2-årig Masteruddannelse i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling. Uddannelsen retter sig mod sundhedsprofessionelle som til daglig arbejder med behandling af smertepatienter. Uddannelsen har til formål at give de studerende viden og tværfaglige færdigheder inden for smertebehandling hvor de lærer at vurdere de problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med smertebehandling samtidig med at kunne anvende den nyeste forskning til at opstille relevante løsningsforslag og/eller behandlingsstrategier for den individuelle patient. Uddannelsen har et tværfagligt perspektiv til at vurdere den enkelte patients oplevelse af smerte samt de bio-/fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser, som smerten må have for patienten. Derfor henvender uddannelsen sig mod en bred vifte af sundhedspersoner som hver for sig bidrager med egen til kliniske erfaring til et tværprofessionelt læringsmiljø. Link

 

  • PhD kursus i Aalborg om "Exercise and Pain". Hjemmeside

 

  • EFIC will also this year financially support 15 applications which are being brought forward by the EFIC Councillors of the national Chapters, maximum of 2 applications.  For further instructions on the rules & guidelines of the eligibility of the applicants, please visit the EFIC webpage on the pain Schools: http://www.efic.org/index.asp?sub=H9CO1JNBRB3170 

 

  • Kursus for speciallæger: Call for applications for the 8th Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine 2016-2018. Mere information kan findes ved at klikke her Hjemmeside


 

Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

Seneste nyt

For medlemmer:
Du kan betale kontingent og rette dine kontaktoplys-ninger direkte online:
 Medlemsadministration